Bir Mücadeleye İnanmak ve O Uğurda Direnmek Başlı Başına Bir Başarıdır