Post Tagged with: "kur’an"

Toplumların gidişini değiştiren şey diriltici olan sözdür

Toplumların gidişini değiştiren şey diriltici olan sözdür

Özgür Yazarlar Birliği’nde devam eden “İslamcılığın Trajik Düşüşünden Çıkış Mümkündür” üst başlıklı tartışma dizisinin dördüncü programında konuk Ümit Aktaş’tı. Aktaş’ın konuşmasından notlar şu şekilde: – Trajik düşüş Âdem ile başlar, insanı dünyada başlatan bir düşüştür bu. Her çıkma bir düşmeyle olur. – Osmanlı’da düşüş 17. yüzyıl ile başlar ve devlet […]

Kur’an bütün sahipsizler için adalet mücadelesi vermemizi ister

Kur’an bütün sahipsizler için adalet mücadelesi vermemizi ister

Ahmet Örs’ün infak (karşılıksız yardım), emanet ve iffetle ilgili ayetleri ele aldığı Kur’an sohbetlerinin bu bölümünde aşağıdaki vurgular öne çıktı: Sosyal devlet sınıfsal farklılıkları giderecek çalışmalar yapmalıdır “Çünkü başkaları için her ne harcarsanız ve neyi [harcamak için] adarsanız, Allah onu mutlaka bilir. Ve [hayırda bulunmayı engelleyerek] zulüm işleyenler, kendilerine yardım […]

Eşi dostu bankalara teslim etmemeli, onlarla dayanışmalıyız

Eşi dostu bankalara teslim etmemeli, onlarla dayanışmalıyız

Kur’an sohbetleri bu Ramazan’da da devam ediyor. Ahmet Örs’ün İslam’ın bireyden aileye, oradan da topluma doğru genişleyen dayanışma mesajıyla ilgili ayetleri ele aldığı bu bölümde genel olarak aşağıdaki vurgular öne çıktı: Fakirliğin nedeni Allahın verdiği rızkın adil bölüşümünü engelleyenlerdir “De ki: “Gelin, Allah’ın [gerçekten] neyi yasakladığını size anlatayım: O’ndan başka […]

Enjoy this blog? Please spread the word :)