İnsan hakları denildiği gibi evrensel ve tarafsız değildir