ÖYBSempozyum / Panel

Özgür Yazarlar Birliği Edebiyatta Sosyal Adaleti Tartıştı

Sosyal Adaletin Edebiyata Yansımalarını Konuştular

Özgür Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen ve iki gün süren Türkçe Edebiyatta Sosyal Adalet Sempozyumu’nda konuşmacılar sosyal konuların edebi eserlere ne şekilde yansıdığını farklı açılardan tartıştılar

Geçmişten günümüze edebiyatta sosyal adalet temasının şiire, hikâyeye ve romana nasıl yansıdığı sorusunun etrafında bir tartışma zemini oluşturma amacıyla Özgür Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Türkçe Edebiyatta Sosyal Adalet Sempozyumu sona erdi. Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü’nde gerçekleşen ve beş oturum şeklinde iki gün süren sempozyumun açılışını yapan Özgür Yazarlar Birliği Genel Başkanı “Gerek ülkemizde, gerekse dünyada çok farklı sosyal sorunlarla boğuşmak zorunda kalan insanların hayatlarına kayıtsız kalmak, sanatçının tanıklığını yerini getirememesidir. Böyle bir anlayışı karşı düzenlediğimiz sempozyumun amacı Türkçe edebiyatta farklı dönemlerde, farklı yazarların eserlerine sosyal temaların yansıma biçimlerini tartışmaya açmaktır.” dedi. Sempozyumun açılış konuşmasını ise şair ve yazar Ümit Aktaş yaptı. Adalet ve özgürlüğün edebiyatla ilişkisi üzerine konuşan Aktaş’tan sonra oturumlara geçildi.

İki gün sürdü

İki gün boyunca devam eden Türkçe Edebiyatta Sosyal Adalet Sempozyumu’nun ilk oturumunda Nihan Kaya “Edebiyatta Toplum ve Birey İlişkisi”, Ali Akyurt “Adaleti Kim Getirecek: Ortodoks Unsurlar mı Heterodoks Unsurlar mı?” başlıklı birer konuşma yaparken, örnekler üzerinden tahlil etti. Sempozyumun ikinci oturumunda Mustafa Başpınar, Füruzan’ın hikâyelerinde yoksulluk ve yozlaşma ilişkisinin ne şekilde kurulduğunu anlatırken, Yıldız Ramazanoğlu 2000’li yıllardan günümüzde adalet temasının hikâyelerde kendisine nasıl yer edindiğini tartıştı. Mustafa Kutlu’nun Huzursuz Bacak eserinde teklif ettiği Kanaat Ekonomisi hakkında konuşan Görkem Evci’den sonra İlyaz Bingül de Orhan Kemal’in romanlarında sosyal adaletin işlenme biçimlerine değindi. İlk günün son oturumunda sosyal adalet temasını Cevat Akkanat, İkinci Yeni Şiiri, Ünsal Ünlü 2000’li yıllardan sonraki şiirler bağlamında tartışırken, Mehmet Said Aydın ise Nazım Hikmet’in şiirlerindeki adalet duygusunu anlattı.

Beş oturum yapıldı

Sempozyumun ikinci gününde yapılan dördüncü oturumun konuşmacıları Asım Gültekin, Mehmet Sait Çakar, Nebiye Arı, İbrahim Eryiğit ve Ahmet Örs oldu. Asım Gültekin, günümüz dergilerinin sosyal konulara yaklaşımlarındaki farklılıkları örneklendirirken, Mehmet Sait Çakar ise sorunun Kürtçe edebiyata nasıl yansıdığının nedenleri üzerinde durdu. İbrahim Eryiğit, 80’li yıllarda çıkan dergilerinde İslamcı edebiyatçıların ilgili alanlarını tartışırken, Ahmet Örs ise İsmet Özel’in sosyal adalet yaklaşımını Erbain kitabındaki şiirlerinin kronolojik gidişatı üzerinden tartıştı. Sempozyumun beşinci ve son oturumunun konuşmacıları Lütfü Bergen, Kurtuluş Kayalı, Arif Ay ve Ufuk Aktaşlı idi. Cumhuriyet’in erken dönemindeki yazarların adalet algısını Anadolu’daki sosyal-siyasal yapı üzerinden tartışan Bergen’den sonra Kurtuluş Kayalı, Kemal Tahir’in romanlarında ve düşünce dünyasında sosyal adaletin nasıl bir yer tuttuğunu anlattı. Arif Ay, dönemine göre oldukça ileri bir tutum takınmış Nuri Pakdil’in sosyal adaletçi tavrını çıkardığı Edebiyat Dergisi’ndeki yazılarından örneklerle gündeme getirirken, son konuşmacı Ufuk Aktaşlı ise Sebahattin Ali’nin hikayelerinee Anadolu insanın ezilmişliğinin yansıma biçimlerini ele aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.