I. Olağanüstü Genel Kurul İlanı

10 Şubat 2017 08:34

Değerli Üyelerimiz
Özgür Yazarlar Birliği Derneğimizin 1. Olağanüstü Genel Kurulu 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 12.30’da Alipaşa Mah. Galippaşa Cad. No: 5, Merkez-Tokat adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 12.30’da yine aynı adreste toplanacaktır. Üyelerimize saygıyla duyurulur.

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan heyetinin teşekkülü
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Yönetimin ibra edilmesi
5. Tüzük değişikliği
6. Dernek Genel Merkezinin İstanbul iline taşınması,
7. Yönetim Kurulunun seçimi
8. Kapanış.

Özgür Yazarlar Birliği Derneği
Yönetim Kurulu
10.02.2017

Please follow and like us:

Leave a reply

required

required

optional


Enjoy this blog? Please spread the word :)